Zwroty | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
Strona główna  /  Zwroty

Zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1.   Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683)(dalej: Ustawa o prawach konsumenta), konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta, będącego konsumentem przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem musi poinformować ESPRIT o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: ESPRIT Detal s.c. ul. Władysława Siwka 27A, 31-588 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ksiegarnia@esprit.com.pl. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia.
  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wg poniższego wzoru:
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
-       Adresat: Esprit Detal s.c. ul. Władysława Siwka 27A, 31-588 Kraków, tel. 12 264 37 09, adres e-mail: ksiegarnia@esprit.com.pl.
-       Ja/My*)niniejszym informuj ę/informujemy*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy ___________________________
-  Data zawarcia umowy/odbioru _____________________
-  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ___________________
-  Adres konsumenta(-ów) __________________________
-  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-  Data
 
  1. W razie odstąpienia Klient będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia do zwrotu towaru. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy ESPRIT zwróci Klientowi, będącemu konsumentem//Przedsiębiorcą na prawach konsumenta kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru, z tym zastrzeżeniem, że koszty dostarczenia Klientowi, będącemu konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (jeżeli Klient, będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wybierze droższy środek transportu nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient  będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta poinformował ESPRIT o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  3. ESPRIT dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. W razie odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może ponosić odpowiedzialność za pogorszenie stanu rzeczy.
  5. W razie odstąpienia od umowy towar należy zwrócić na adres: ul. Władysława Siwka 27A, 31-588 Kraków.
  6.  Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. W przypadku niezgodnego z przepisami Ustawy o prawach konsumenta skorzystania przez Klienta będącego konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, koszt odesłania towaru do Klienta ponosi Klient.
Średnia ocena procesu zamówienia: 4,88 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube