Tomasz Terlikowski, Elegia na cześć świata, którego nie ma, Fronda | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
recenzja

Tomasz Terlikowski, Elegia na cześć świata, którego nie ma, Fronda

To w żadnym razie nie jest praca naukowa o żydowskim świecie w Europie Środkowej. Nie należy w niej szukać twardych, potwierdzonych naukowo danych, ani mocnych twierdzeń historycznych czy teologicznych. „Pańska jest ziemia” Abrahama Joshuy Heschela jest raczej elegią na cześć żydowskiego życia, którego już nie ma. A które, jego zdaniem, „było złotym okresem (…) w historii żydowskiej duszy”.

Heschel jest myślicielem szczególnym. Z jednej strony jest głęboko zakorzeniony w chasydyzmie i judaizmie, z drugiej ukończył studia filozoficzne i prowadził normalną działalność teologiczną, filozoficzną i polityczną (walcząc m.in. o równouprawnienie czarnych). I z takim bagażem podchodzi do pisania eseju „Pańska jest ziemia”. Widać w nim zarówno doświadczenia zachodniego naukowca, jak i zakorzenienie potomka wielu pokoleń chasydzkich mistrzów.

Ta pierwsza dostrzegalna jest jednak głównie w zachodniej erudycji, bowiem metoda przyjęta w tej pracy nie jest w najmniejszym stopniu metodą naukowca. Heschel nie próbuje nawet (jak robi to inny znakomity żydowski myśliciel Gershom Scholem) opisywać bogactwa myśli czy praktyki życia żydowskiego na terenie Polski, Rosji, Ukrainy czy Rumunii. Nie wchodzi w świat mistyki czy filozofii. A przynajmniej nie robi tego w zgodzie ze standardami zachodniej nauki. Zamiast to proponuje niesamowicie mocny obraz tego, co sam uważa za największą wartość żydowskiego życia Aszkenazyjczyków. I jego wielką apologię.

Ten apologetyczny ton świetnie widać w opisach celu życia pobożnych Żydów. „W oczach chasydów studiowanie w celu zdobycia erudycji uważane było za profanację. Celem było uczestniczenie w duchowym pięknie, osiąganie samooczyszczenia przez osmozę. Porwany łagodnym, wzruszającym zaśpiewem lektury Talmudu umysł mógł się wznieść do królestwa czystej myśli – daleko od świata faktów i kłopotów, daleko od granic «tu i teraz» - do regionu, w którym Szechina słucha tego, co tworzą synowie ludzcy, studiując Jego słowo” – opisuje cel nauki Heschel.

Ale ten ton ma również swoje niesamowite strony, bowiem dzięki niemu Heschel może stawiać tezy, których  nie mógłby postawić jako twardy naukowiec. Tak jest, gdy porównuje ze sobą Aszkenazyjczyków i Sefardyjczyków. „Sefardyjczycy starali się o osobistą doskonałość i próbowali racjonalnie wyrażać swe ideały. Dążyli do spokoju duszy, wewnętrznego pokoju i zadowolenia. Ich etyka była niekiedy mieszczańska, pełna rozwagi i praktycznej mądrości. Działać według złotej reguły, brać średnio kurs i unikać skrajności – było jedną z ich najbardziej popularnych zasad (…) Natomiast etyka aszkenazyjska nie znała żadnej możliwej do określenia doskonałości – jej wizja wymierzona była w nieskończoność; była bezkompromisowa, nigdy niezaspokojona, usiłująca zawsze szukać wyżej. Aszkenazyjski moralista czy chasyd żył w uniesieniu, tęsknił za transcendentnym, ponadnaturalnym. W jakiś sposób czuł, że nie tylko przestrzeń, ale i dusza jest nieskończona. Nie dla niego spokojna kontemplacja, stopniowe wznoszenie się” – wskazuje Heschel. I choć oczywiście trudno uznać to za ocenę naukowca czy obserwatora, to widać w tym wielkie pragnienie tego typu religijności czy duchowości. Pragnienie, które udziela się również czytelnikowi.

Tomasz P. Terlikowski, FrondaInne recenzje pozycji Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej

recenzja

Dzieło, powstałe pół wieku temu, z zadziwiającą przenikliwością odnosi się do naszych czasów

http://librimagistri.blogspot.com
Książce z dużą uwagą powinni przyjrzeć się katolicy (i generalnie chrześcijanie). "Pańska jest ziemia" to nie judaistyczny traktat filozoficzny, ale zbiór wskazówek, jak żyć i czemu się poświęcić. Zamieńmy w tym fragmencie słowo "Talmud" na "Pismo święte" i otrzymamy odpowiedź: ... więcej
recenzja

Marcin Cielecki, Siódmy dzień, siódme niebo, miesięcznik "Więź"

Czytelnik książek Abrahama Heschela nieustannie powtarza przypadek rabina Zusji z Annopola. Opowiada się, że Zusja zaczął studiować jeden z tomów Talmudu. Odwiedzający go uczniowie spostrzegli, że nauczyciel wciąż trwa nad pierwszą stroną. Być może trafił na trudną do rozwiązania ... więcej
recenzja

Lucyna Słup, „Życie Duchowe”

To także wielkie wołanie o umiłowanie tradycji, z której płynie siła do zmierzenia się z przyszłością. „Pamiętamy, skąd przyszliśmy. […] Kwiat naszego życia może zostać zniszczony, podtrzyma nas jednak wiara płynąca z głębi naszych korzeni” (s. 144). I choć wezwanie Heschela ... więcej
recenzja

Barbara Sułek-Kowalska, Nie masz już dzisiaj..., Tygodnik Idziemy

W odrodzonym po upadku komunizmu żydowskim życiu religijnym w Polsce święta te są obchodzone bardzo uroczyście. Dlatego każdy, kto chce poznać ich piękną tradycję, powinien sięgnąć po opowieść Abrahama Heschela, z cudownymi ilustracjami Ilyi Schora i w przepięknym tłumaczeniu przedwcześnie ... więcej
recenzja

Joanna Petry Mroczkowska, Miesięcznik LIST

Krytyk literacki z kilkudziesięcioletnim stażem to nie ktoś, kto łatwo szafuje aplauzem. Nie waham się jednak zaraz na wstępie powiedzieć, że „Pańska jest ziemia” (tytuł nawiązuje do początku Psalmu 24) to piękna książka.
recenzja

Marcin Wilk, Dziennik Polski

Błyszczące się wieloma barwami tekściki to skarbnica wiedzy i próba odważnej charakterystyki – cenna zwłaszcza dla wszystkich żywo zainteresowanych Żydami aszkenazyjskimi.
Średnia ocena procesu zamówienia: 4,88 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube