Joanna Petry Mroczkowska, Miesięcznik LIST | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
recenzja

Joanna Petry Mroczkowska, Miesięcznik LIST

Krytyk literacki z kilkudziesięcioletnim stażem to nie ktoś, kto łatwo szafuje aplauzem. Nie waham się jednak zaraz na wstępie powiedzieć, że „Pańska jest ziemia” (tytuł nawiązuje do początku Psalmu 24) to piękna książka.


Krytyk literacki z kilkudziesięcioletnim stażem to nie ktoś, kto łatwo szafuje aplauzem. Nie waham się jednak zaraz na wstępie powiedzieć, że „Pańska jest ziemia” (tytuł nawiązuje do początku Psalmu 24) to piękna książka. Abraham Joshua Heschel, wybitny żydowski myśliciel o polskich korzeniach, znawca i spadkobierca tradycji chasydzkiej, przez klarowny, a zarazem miejscami poetycki wywód, przedstawia analizę obejmującego ostatnie kilkaset lat okresu żydowskiej kultury. Zestawiając tę rzeczywistość ze specyfiką wcześniejszego nurtu myśli Żydów sefardyjskich (hiszpańskich), Heschel koncentruje uwagę na aszkenazyjczykach, “naszych” Żydach. Ma dla nich ogromnie wiele serca. "W skromnych drewnianych synagogach Żydzi – wyglądający tak, jak gdyby rozmyślnie odgradzali się od świata – oczyszczali dusze, które dał im Bóg, i doskonalili swoje podobieństwo do Boga. Pojawił się w nich nieskończony świat duchowości, (…) Nie pisali pieśni – sami byli pieśnią.(…). Ludzi, którzy o północy lamentowali, że chwała Boża znajduje się na wygnaniu, dnie zaś spędzali na sprzedawaniu cebuli, nie obrażała pogarda wrogów ani nie przejmowali się oni ich pochwałami. Wiedzieli, że Żydzi znajdują się na wygnaniu, że świat nie jest zbawiony. Ich życie było skierowane na to, co duchowe".

Heschel nie ogranicza się do chwilami wyidealizowanego wspominania świata, który tragicznie zginął. Mówi także o tendencjach najnowszych czasów. Przestrzega wszystkich odchodzących od swoich korzeni. "Znaczenie życia ludzkiego polega na doskonaleniu wszechświata. Człowiek musi dostrzec, zebrać i uwolnić iskry świętości, rozsypane pośród ciemności świata.(…)  Poczucie transcendentnego jest sercem kultury, samą istotą człowieczeństwa. Cywilizacja całkowicie poświęcona temu, co użyteczne, w gruncie rzeczy nie różni się od barbarzyństwa. Świat podtrzymywany jest przez to, co poza światem". Piękna, tchnąca autentyczną miłością do Boga i człowieka, ilustrowana misternymi drzeworytami pozycja książkowa młodej i wybijającej się krakowskiej oficyny wydawniczej Esprit, jest modelem ciągle potrzebnego wysiłku przybliżenia nam świata nieodległego, ale nieznanego, z którym – by ująć to najdelikatniej – mamy ciągle problem. Książkę dopełnia posłowie przedwcześnie zmarłego tłumacza, Henryka Halkowskiego, oraz pełne ciepła wspomnienie o tym krakowskim Żydzie, któremu marzyło się stworzenie na Kazimierzu stolicy pamięci o Żydach polskich: „nie tylko o ich walce i śmierci (jak w Warszawie i Oświęcimiu), ale o ich codziennym i odświętnym życiu, o wartościach, które kierowały ich dążeniami, (…) o tym, cośmy wszyscy utracili”.

Joanna Petry Mroczkowska, Miesięcznik LISTInne recenzje pozycji Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej

recenzja

Dzieło, powstałe pół wieku temu, z zadziwiającą przenikliwością odnosi się do naszych czasów

http://librimagistri.blogspot.com
Książce z dużą uwagą powinni przyjrzeć się katolicy (i generalnie chrześcijanie). "Pańska jest ziemia" to nie judaistyczny traktat filozoficzny, ale zbiór wskazówek, jak żyć i czemu się poświęcić. Zamieńmy w tym fragmencie słowo "Talmud" na "Pismo święte" i otrzymamy odpowiedź: ... więcej
recenzja

Marcin Cielecki, Siódmy dzień, siódme niebo, miesięcznik "Więź"

Czytelnik książek Abrahama Heschela nieustannie powtarza przypadek rabina Zusji z Annopola. Opowiada się, że Zusja zaczął studiować jeden z tomów Talmudu. Odwiedzający go uczniowie spostrzegli, że nauczyciel wciąż trwa nad pierwszą stroną. Być może trafił na trudną do rozwiązania ... więcej
recenzja

Lucyna Słup, „Życie Duchowe”

To także wielkie wołanie o umiłowanie tradycji, z której płynie siła do zmierzenia się z przyszłością. „Pamiętamy, skąd przyszliśmy. […] Kwiat naszego życia może zostać zniszczony, podtrzyma nas jednak wiara płynąca z głębi naszych korzeni” (s. 144). I choć wezwanie Heschela ... więcej
recenzja

Barbara Sułek-Kowalska, Nie masz już dzisiaj..., Tygodnik Idziemy

W odrodzonym po upadku komunizmu żydowskim życiu religijnym w Polsce święta te są obchodzone bardzo uroczyście. Dlatego każdy, kto chce poznać ich piękną tradycję, powinien sięgnąć po opowieść Abrahama Heschela, z cudownymi ilustracjami Ilyi Schora i w przepięknym tłumaczeniu przedwcześnie ... więcej
recenzja

Tomasz Terlikowski, Elegia na cześć świata, którego nie ma, Fronda

To w żadnym razie nie jest praca naukowa o żydowskim świecie w Europie Środkowej. Nie należy w niej szukać twardych, potwierdzonych naukowo danych, ani mocnych twierdzeń historycznych czy teologicznych. „Pańska jest ziemia” Abrahama Joshuy Heschela jest raczej elegią na cześć żydowskiego ... więcej
recenzja

Marcin Wilk, Dziennik Polski

Błyszczące się wieloma barwami tekściki to skarbnica wiedzy i próba odważnej charakterystyki – cenna zwłaszcza dla wszystkich żywo zainteresowanych Żydami aszkenazyjskimi.
Średnia ocena procesu zamówienia: 4,88 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube