Magdalena Szewczuk, Wprowadzenie do adoracji | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
Wprowadzenie do modlitwy i adoracji
niedostępna
recenzja

Magdalena Szewczuk, Wprowadzenie do adoracji

Książka ta, napisana przystępnym, prostym językiem, pozwala każdemu przygotować się do owocnego przeżywania adoracji Najświętszego Sakramentu, która odnawia nasze życie i poddaje je woli Bożej. Książka została rozpowszechniona przez Wspólnotę Emmanuel w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie i pełni funkcję swego rodzaju podręcznika.
Powstaje coraz więcej miejsc przeznaczonych do całodziennej - często też nocnej - adoracji Jezusa Eucharystycznego.

Świadczyć to może o tym, że coraz więcej chrześcijan pragnie korzystać z owoców tej szczególnej formy modlitwy. Już samo słowo „adoracja” (z łac. adoratio - oddawanie czci, uwielbienie) wskazuje, że od modlącego się oczekiwać należy głębszej wiary, zaangażowania całej osoby, uświadomienia sobie, że Pan jest prawdziwie obecny w kawałku zwykłego, konsekrowanego chleba.

O książce
Książka Anne-Françoise Vater „Wprowadzenie do modlitwy i adoracji” ma pomóc nauczyć się właśnie takiej formy modlitwy. Książka ta, napisana przystępnym, prostym językiem, pozwala każdemu przygotować się do owocnego przeżywania adoracji Najświętszego Sakramentu, która odnawia nasze życie i poddaje je woli Bożej. Książka została rozpowszechniona przez Wspólnotę Emmanuel w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie i pełni funkcję swego rodzaju podręcznika.

Źródło łaski
- Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą św., ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest ściśle związany ze sprawowaniem ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami trwa, dopóki istnieją konsekrowane postaci chleba i wina. Jezus w tabernakulum czeka, by serca swoich wyznawców napełniać głębokim doświadczeniem swojej przyjaźni. Jedynie ona nadaje najgłębszy sens i pełnię życiu tych, którzy Go przyjęli za swojego Pana i Zbawiciela. „Pięknie jest - mówi Jan Paweł II - zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończonej miłości Jego Serca”- czytamy w artykule „Kult eucharystyczny w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Mane nobiscum, Domine” ks. Kazimierza Matwiejuka. - To dokonuje się podczas zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na adoracji. Ta zaś winna się spełniać w klimacie miłości. Papież daje świadectwo, że takie adoracje osobiście przeżywa często. To doświadczenie eucharystyczne owocuje siłą, pociechą i wsparciem. Adoracja poza Mszą św. pozwala czerpać z samego źródła łaski. W eucharystycznej kontemplacji znajdują przedłużenie i mnożą się owoce komunii z Ciałem i Krwią Pana.

Trzydniowa adoracja
„Kult eucharystyczny zaś, jak zresztą cały kult chrześcijański, mając swoje źródło w tajemnicy paschalnej – jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, zmierza do budowania jedności Kościoła na chwałę Pana Boga. Ze strony człowieka jest odpowiedzią na uprzedzające działanie Boga, czego wyrazem jest stałe otwieranie się na komunię z Bogiem oraz bliźnimi. Kult eucharystyczny nie rozpoczyna się bowiem od działania człowieka, lecz od słuchania Słowa Bożego i przyjmowania go z wiarą. To Słowo wzywa człowieka do nawrócenia i uczy uległości wobec planu Boga w konkretach życia. Proklamowane Słowo Boże, przyjęte przez człowieka, sprawia bowiem, że nie ma rozdźwięku pomiędzy liturgią a życiem człowieka. Widać to wyraźnie na przykładzie Maryi. Owocem zwiastowania i przyjętego przez Nią Słowa jest Jej postawa służby wobec krewnej Elżbiety. W takim duchu chcemy ponownie powrócić do praktyki trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie to też jeden ze sposobów, które mają przygotować nas do Jubileuszu 200-lecia erygowania naszej diecezji. Stąd też na nowo dla każdej parafii został wyznaczony termin trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, tak aby w diecezji nieustannie trwał kult eucharystyczny” - napisał biskup Zbigniew Kiernikowski we wprowadzeniu do I zeszytu tekstów, przeznaczonych do wykorzystania podczas trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu .
Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy na temat modlitwy i adoracji oraz innych zagadnień życia chrześcijańskiego odsyłam do książki „Wprowadzenie do modlitwy i adoracji” oraz lektury tekstów biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, szczególnie tych dotyczących trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Magdalena Szewczuk, Echo Katolickie

Średnia ocena procesu zamówienia: 4,87 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube