Echo Katolickie, Źródło duchowej siły | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
recenzja

Echo Katolickie, Źródło duchowej siły

Psalmy to pieśni ludzi, którzy wiedzieli, kim jest Bóg. Jeżeli mamy się modlić dobrze, my również musimy odkryć Pana, do którego się zwracamy. Albowiem Bóg postanowił ujawnić się nam w tajemnicy psalmów.
O sile modlitewnych pieśni stara się przekonać nas Thomas Merton. Ten katolicki pisarz odkrył psalmy, będąc jeszcze człowiekiem świeckim. Jako wykładowca języka angielskiego w nowojorskim kolegium św. Bonawentury często modlił się ich słowami, spacerując wśród drzew. Odkąd wstąpił do zakonu trapistów, rytm jego dnia określała liturgia godzin, zatem modlitewne pieśni towarzyszyły mu nieustannie. Swoim odkryciem psałterza, jako źródła osobistej modlitwy, dzieli się w książce „Modlić się Psalmami. Gdy otwieramy Biblię”. Autor proponuje modlitwę psalmami każdemu z nas, zalecając, by włączyć ją do osobistego rytmu życia i uczynić z psałterza odnawiające źródło duchowej siły. Merton przekonuje, że psalmy to nie tylko pieśni natchnionych przez Boga proroków, leczą także pieśni całego Kościoła
i wyraz jego najgłębszego życia wewnętrznego. Zdaniem autora nie ma innych pieśni, które lepiej wyrażałyby jego duszę, pragnienia, tęsknoty, troski i radości. Merton omawia Psałterz głównie w kontekście
liturgii godzin i stara się ukazać go osobom świeckim jako możliwą podstawę modlitwy indywidualnej i rodzinnej.

Zamieszczony w książce esej „Gdy otwieramy Biblię” zawiera dojrzałą refl eksję teologiczną na temat przekazu Pisma św. i tego, jakie wyzwania stawia przed nami, ludźmi świata współczesnego. Merton proponuje nam lekturę Biblii w świetle wielkich dzieł współczesnej literatury i sztuki, starając się odnaleźć na nowo żywe serce Pisma Św.

Średnia ocena procesu zamówienia: 4,88 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube