Wydawnictwo Esprit
Wydawnictwo Esprit
tel.  12 267 05 69| ksiegarnia@esprit.com.pl
0,00 zł koszyk

Czy przesłania z Trevignano Romano się wypełniają?

Pod koniec 2019 roku i w pierwszej połowie roku 2020 zagrożenia nakreślone przez Matkę Bożą w objawieniach w Trevignano Romano stały się faktem. Rozpoczęła się gwałtowna, głęboka przemiana struktury wszystkich narodów – społeczno-polityczna, duchowa i religijna. Zapowiedziane przez Najświętszą Dziewicę negatywne wydarzenia zaczęły się szybko urzeczywistniać..  Jakie proroctwa już się wypełniły? Co jeszcze nas czeka? 

Zagrożony Kościół
 
Wiele ze słów kierowanych do wiernych podczas objawień Maryi dotyczyło wiary i Kościoła katolickiego. Postępowi przedstawiciele Kościoła zgłosili inicjatywy mające na celu modyfikację liturgii (np. zmianę modlitw) i zmianę kierunku nauczania, co jest sprzeczne z prawdą Ewangelii. Postawa Watykanu wobec innych religii wydaje się zbyt ustępliwa, a nowy kurs obrany przez Kościół katolicki wydaje się zmierzać w stronę znacznego zbliżenia do innych wyznań. Wygląda na to, że ostatecznym celem jest położenie podwalin pod jedną światową religię, a tym samym odejście od mandatu powierzonego Kościołowi przez Jezusa, a mającego na celu obronę i szerzenie Jego słowa. Podejmowano różne próby weryfikacji doktryny, na przykład pod kątem dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, co wzbudziło wątpliwości i zakłopotanie większości wiernych.
 
Skandale dotyczące wysokich hierarchów kościelnych (od pedofilii po przywłaszczenie pieniędzy), które wypłynęły w ostatnim czasie, dowodzą, że ostrzeżenia przed degradacją Kościoła, zawarte w licznych orędziach Matki Bożej w objawieniach w Trevignano Romano, nie były oderwane od rzeczywistości. Zarządzenia władz w czasie pandemii, zaakceptowane bez sprzeciwu przez hierarchie kościelne (zamknięcie kościołów i brak dostępu do sakramentów, ograniczona liczba wiernych obecnych na Mszy, rozdawanie Komunii Świętej na rękę), dowodzą prawdziwości orędzi dotyczących odstępstw w Kościele, przekazywanych ludzkości przez Jezusa i Matkę Bożą (niektóre z proroctw powierzonych innym mistykom uprzedzały już chrześcijan o rosnących trudnościach, jakie napotkają w przyszłości w uczestnictwie we Mszy Świętej i przyjmowaniu Eucharystii).
 
WIĘCEJ W KSIĄŻCE „Czułość Maryi i słowa napomnienia dla Jej dzieci”
 
Prowadzenie dobrej Matki
 
W ostatnich przesłaniach, w odróżnieniu od dotychczasowych, zawarte są pouczenia dotyczące działań, jakie należy podjąć, aby poradzić sobie z poważnymi trudnościami przepowiedzianymi przez niebo, które konkretnie odzwierciedlają się w zmianie aktualnej sytuacji. Dostrzegamy wolę Matki Bożej, która pragnie wziąć wiernych za rękę i prowadzić krok po kroku w trudnych próbach, do których pokonania są wezwani. W orędziu z 21 marca 2020 roku Matka Boża potwierdziła, że Jej „misją” na ziemi jest ostrzeganie ludzi przed dramatycznymi wydarzeniami, aby przygotować ich do stawienia im czoła bez lęku:
 
Ukochane dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj na modlitwie.
Moje ukochane dzieci, jakże jesteście przestraszone
z powodu tego wszystkiego, co się dzieje.
Zeszłam na ziemię, aby was ostrzec i przygotować
na wszystko, co miało się wydarzyć.
 
Z niektórych zdań zawartych w proroctwach, jakie Matka Boża powierzyła Giselli w tych miesiącach, można wywnioskować, że obawia się Ona serii „apokaliptycznych” wydarzeń, które będą miały miejsce w niezbyt odległej przyszłości („najgorsze, jakie ludzkość kiedykolwiek przeżyła”), wśród nich nadejścia Antychrysta i zaciekłych prześladowań chrześcijan. Te wydarzenia, według orędzia, prawdopodobnie będą miały miejsce, gdy „ofiara eucharystyczna Mszy Świętej” zostanie usunięta ze świata.
 
Nadchodzi ostrzeżenie
Maryja w Trevignano Romano mówi jeszcze o jednej ważnej przepowiedni - zanim nastąpią katastrofy, ludzie otrzymają ostatnią szansę nawrócenia: wielkie ostrzeżenie. Podczas tego niezwykłego wydarzenia, szczegółowo opisanego przez Matkę Bożą od pierwszych orędzi powierzonych Giselli, wszyscy ludzie wpadną w stan ekstazy i zobaczą swoje grzechy popełnione za życia. Dla tych, którzy przyjęli Boga do swojego serca, będą to chwile radosne. Dla innych cierpienie będzie straszne. Będą oni mieli ostatnią szansę, by się nawrócić i okazać szczerą skruchę. Będzie to ostatnia dana im możliwość uniknięcia ostatecznego oczyszczenia i wiecznej kary piekła. Ostrzeżenie będzie poprzedzone pojawieniem się na niebie dużego czerwonego krzyża. Takie wizje potwierdzone są również przez innych mistyków. Opisuje je m.in. Christine Watkins w książce „Ostrzeżenie”.
 
Co powinien zrobić każdy z nas? W oczekiwaniu na wydarzenia apokaliptyczne Matka Boża i Jezus podkreślają, że zbawienie może zapewnić jedynie Bóg, trzeba się więc modlić i wrócić do sakramentów. Zachęcają usilnie do nawrócenia i miłości Bliźniego.
 
ZOBACZ WIĘCEJ TUTAJ 


 

 
 
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
facebook youtube instagram