Polityka prywatności | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
Strona główna  /  Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KSIĘGARNI

SPIS TREŚCI


Niniejsza polityka prywatności serwisu www.esprit.com.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) opisuje sposób korzystania z danych osobowych w serwisie www.esprit.com.pl, w szczególności w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego (dalej: „księgarni internetowej”) oraz serwisów społecznościowych związanych bezpośrednio z usługami księgarni internetowej.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Kazimierz Bocian prowadzący działalność jako Kazimierz Bocian Esprit Detal NIP: 6792660079 REGON: 122774767; Piotr Mistachowicz prowadzący działalność jako Piotr Mistachowicz Esprit Detal NIP: 8511801478, REGON: 122774974 działający wspólnie jako Esprit Detal. Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna NIP:6793132282 REGON: 365002690 ul. Władysława Siwka 27a, 31-588 Kraków, dalej Esprit Detal lub Administrator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a wszczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przedniedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w związku z korzystaniem z księgarni internetowej oraz serwisów społecznościowych związanych bezpośrednio z usługami księgarni internetowej. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej.
  1. Dane osobowe OSOBY, KTÓRA ZAPISAŁA SIĘ DO USŁUGI KSIĘGARNI INTERNETOWEJ KLUB DOBREJ KSIĄŻKI [KDK], będą przetwarzane w celu:
   1. świadczenia na jej rzecz usługi wysyłki KDK (który może zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach iusługach Administratora) na podany przez tą osobę adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usługi wysyłkinewslettera), której osoba, która zapisała się do newslettera jest stroną;
   2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  2. Dane osobowe OSOBY, KTÓRA SKORZYSTAŁA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ www.esprit.com.pl, będą przetwarzane w celu:
   1. obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
   2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skorzystała zformularza kontaktowego a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  3. Dane osobowe OSOBY, KTÓRA SKONTAKTUJE SIĘ Z ADMINISTRATOREM ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB KOMUNIKATORA DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ www.esprit.com.pl, będą przetwarzane w celu:
   1. obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną zapośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
   2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skontaktowałasię z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwośćustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  4. Dane osobowe OSOBY, KTÓRA KORZYSTA Z USŁUG KSIĘGARNI INTERNETOWEJ ZGODNIE Z REGULAMINEM, będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług księgarni internetowej zgodnie z Regulaminem w księgarni internetowej i wykonania tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jestniezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
   2. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
   3. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  5. Dane osobowe OSOBY, KTÓRA KORZYSTA Z USŁUG PORTALU DLA KSIĘGARZY, będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług portalu dla księgarzy zgodnie z Regulaminem portalu i wykonania umowy w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędnedo zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
   2. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
   3. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  6. Dane osobowe OSOBY, KTÓRA WYRAZIŁA ZGODĘ NA PRZETWARZANE ICH DANYCH W CELU MARKETINGU PRODUKTÓW I USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA, w tym przesyłania informacji handlowych w formie Newslettera, będą przetwarzane w celu:
   1. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
   2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  7. Dane osobowe w zakresie OSOBY, KTÓRA ODWIEDZA NASZE PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ADMINISTRATORA, będą przetwarzane w celu:
   1. realizacji działań marketingowych, analitycznych i statystycznych w postaci umożliwienia Ci aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (w tym partnerów (podmioty trzecie) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
   2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  8. Dane osobowe OSOBY, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ ADMINISTRATORA, będą przetwarzane w celu:
   1. Przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
   2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   3. działań marketingowych, analitycznych i statystycznych Administratora lub jego partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt. 11 Polityki Cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
   4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  9. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ WWW.ESPRIT.COM.PLPOZYSKANE PRZY POMOCY PLIKÓW COOKIES, w przypadku zestawienia tych informacji z informacjami z indywidualnych kont w serwisie księgarni internetowej www.esprit.com.pl będą przetwarzane w celu:
   1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony www.esprit.com.pl i funkcjonalności na niej dostępnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (którejprzedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
   2. wykonywania przy użyciu Google Analytics pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.esprit.com.pl iustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
   3. zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze stronyinternetowej www.esprit.com.pl oraz pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości oraz jak reagują na działania marketingowe i remarketingowe/ do pomiaru skuteczności kampanii marketingowych i remarketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
   4. działalności marketingowej i remarketingowej przy użyciu Google Ads, Facebook, Facebook Pixel, LinkedIn, LinkedIn Pixel mającej na celu prezentowanie Użytkownikowi spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnympreferencjom, zainteresowaniom i potrzebom (w tym profilowanie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
   5. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem stronyinternetowej www.esprit.com.pl a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w każdorazowo określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usług przez Administratora).
  11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 2.3.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  12. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.
  13. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane następującym podmiotom: dostawcom usług IT,hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.
  14. W sytuacjach, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, w tym np. jeśli Administrator będzie chciał kierować do Użytkownika treści marketingowe dotyczące produktów lub usług Administratora lub jego partnerów, Administrator może zwracać sięz prośbą o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na udzielenie innych zgód wymaganychprzez przepisy prawa. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Administrator może w szczególności zapytać o zgodę na wyświetlanie Użytkownikowi informacji o produktach i usługach dostosowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych Użytkownika w powyższym celu będzie wiązało się z wykorzystaniem profilowania (analizy) danych osobowych Użytkownika. Gdy Użytkownik wyrazi zgodę na profilowanie (analizę) jego danych osobowych, to Administrator będzie podejmował wobec niego decyzje w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka) w następstwie profilowania. Powyższe decyzje będą dotyczyły rodzaju działań marketingowych prowadzonych przez Administratora wobec Użytkownika (np. rodzaju reklam wyświetlanych Użytkownikowi przez Administratora). Decyzje będą podejmowane na podstawie analizy (oceny) następujących kategorii danych osobowych: informacji odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej w szczególności z serwisu księgarni internetowej www.esprit.com.pl (w tym informacji dotyczące produktów lub usług, które zainteresowały Użytkownika) oraz informacje zgromadzone w plikach Cookies. Decyzje będą podejmowane w wyniku profilowania powyższych danych osobowych (tj. automatycznej analizy preferencji Użytkownika). Oznacza to, że Administrator dokona w sposób zautomatyzowany analizy danych osobowych Użytkownika w celu ustalenia jego preferencji, wszczególności oceny, które z produktów lub usług Administratora lub jego partnerów, mogą być dla Użytkownika atrakcyjne. Po ustaleniu takich preferencji, Administrator może prowadzić działania marketingowe (np. wyświetlać reklamy) dostosowane do preferencji Użytkownika. W innym zakresie wobec osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
  15. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików Cookies tych podmiotów, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA oraz Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W sytuacji, gdy Administrator przekazuje dane osobowe do takich krajów,Administrator dokonuje tego na podstawie Standardowych Klauzul Umownych oraz .
  16. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.
  17. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  18. Administrator może publikować na stronie internetowej www.esprit.com.pl INFORMACJE HANDLOWE, BANNERY I LINKI DO INNYCH STRON WWW I INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH, w szczególności Wydawnictwa Esprit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością KRS:0000620187 NIP:6762279297 REGON:35687939600000 ul. Siwka 27a, 31-588 Kraków, dalej Wydawnictwo Esprit, z którym wiąże Administratora umowa o współadministrowaniu w zakresie prezentowania i prowadzenia promocji w trybie online publikacji Wydawnictwa Esprit oferowanych klientom detalicznym Księgarni Internetowej prowadzonej przez Esprit Detal, w szczególności na łamach obsługi wspólnych kont na platformach społecznościowych Facebooka, Instagrama, Messengera i innych produktów i funkcji oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited, w tym narzędzi biznesowych firmy Meta umożliwiających właścicielom witryn internetowych, integrację z Meta, analizę i pomiary dotyczące ich produktów i usług oraz skuteczniejsze docieranie do osób, które mogą być zainteresowane ich produktami i usługami, jak również zapewnienie lepszej obsługi tym osobom.
  19. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitąodpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

  3. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

  1. Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.esprit.com.pl) niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.esprit.com.pl.
  2. Użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
   2. prawo żądania ich sprostowania;
   3. prawo żądania ich usunięcia;
   4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
   5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;
   6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
  3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.2.).
  5. Nadto, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu Użytkownik znajdzie informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

  4. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.esprit.com.pl jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
   1. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonaniazmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
   2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do zmian funkcjonalnych w serwisie księgarni internetowej;
  2. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Strona internetowa www.esprit.com.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.esprit.com.pl.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: rodo@esprit.com.pl
  Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22.06.2023
Średnia ocena procesu zamówienia: 4,88 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube