Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Anna Markiewicz | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
Strona główna  /  Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej
Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej
niedostępna

powiadom mnie, kiedy pojawi się w sprzedaży

Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej

Kolejny publikowany w serii Dominikańskiego Instytutu Historycznego zbiór studiów poświęcony jest obecności Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na terenach należących do Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego dominikanie posiadali trzy zakonne prowincje – polską, ruską i litewską oraz kongregację św. Ludwika Bertranda skupiającą klasztory ściślejszej obserwancji. Cały XVII wiek przyniósł wiele nowych fundacji i ogromny wzrost liczby klasztorów, szczególnie na ziemiach litewskich i ruskich Rzeczypospolitej, gdzie większość klasztornych fundacji była dziełem kresowych magnatów i szlachty. Niniejszy zbiór studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z nowożytną historią zakonu, koncentruje się wokół kultury, sztuki, kwestii ekonomicznych oraz relacji klasztorów dominikańskich ze staropolskim społeczeństwem.

EAN: 9788360040775
ISBN: 978-83-60040-77-5
Format: 165x235 mm
Stron: 608
Data wydania: 2009-12-12
Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami

Spis treści
Wst?p
Wykaz skrótów
 1. Historia relikwii b?. Czes?awa w czasach nowo?ytnych (od po?. XV w. do sekularyzacji zakonów na ?l?sku) Wojciech Kucharski
 2. Bractwo ?w. ?w. Jakuba, Dominika, Piotra Nowego M?czennika, Tomasza z Akwinu i Wincentego Ferreriusza pod opiek? sandomierskich dominikanów w XV–XVI w. Dominika Burdzy
 3. Dominikanin Martin Gruneweg (1562 – po 1615) i jego pami?tniki   Almut Bues
 4. Relacje dominikanów toru?skich z protestanckim mieszcza?stwem Torunia w czasach nowo?ytnych w ?wietle kroniki klasztornej   ?ukasz Myszka
 5. „Mocny fundament”: kobiety jako patronki zakonu dominika?skiego na ziemiach polskich i ruskich w latach 1594–1648   Piotr Tadeusz Stolarski 
 6. Królowe „pami?ci? pogrzebn? wspomniane”. Fabian Birkowski o Annie Jagiellonce i Konstancji Habsbur?ance   Maria Rowi?ska-Szczepaniak  
 7. Dominika?ski dworek ko?o ko?cio?a ?w. Idziego w Krakowie i jego dzier?awcy w latach 1595–1672   Tomasz Ga?uszka OP   
 8. Rusini w zakonie dominika?skim (koniec XVI–1. po?owa XVII wieku) Tetiana Shevchenko
 9. Wierzytelno?ci dominikanów lwowskich u ?ydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. po?owie XVII i w XVIII wieku   Stefan G?siorowski
 10. Klasztory dominika?skie na Wo?yniu a miejscowe spo?ecze?stwo: analiza wzajemnych relacji w XVII–XVIII w.    Natalija Sinkewycz  
 11. Ko?ció? i klasztor oo. dominikanów w Brodach w ?wietle osiemnastowiecznych inwentarzy   Anna Markiewicz  
 12. Fundacje dominika?skie Radziwi??ów nie?wieskich w XVIII wieku   Karolina Stojek-Sawicka 
 13. Kilka uwag o pewnym osiemnastowiecznym obrazie z ko?cio?a dominikanów w Lachowcachn  Andrzej Betlej   
 14. Metafizyka w pejza?u. Obraz ?wiata w kazaniach dominika?skich z 1. po?owy XVIII wieku   Tomasz Ga?wiaczek 
 15. Dominika?skie sanktuaria maryjne na ziemiach ruskich i ich rola w kszta?towaniu kultury  prowincjonalnej podczas wielkich uroczysto?ci w XVIII w.    Tomasz Dywan  
 16. Dzia?alno?? typograficzna dominikanów ?uckich w latach 1787–1831   Halina Rusi?ska-Giertych   
 17. S?yn?ce ?askami obrazy Matki Boskiej z Dzieci?tkiem w ko?cio?ach dominika?skich zachodniej cz??ci dawnego województwa trockiego     Joanna Tomalska 
 18. Rzut treflowy w architekturze dominikanów w Polsce – przegl?d problematyki   inga Blaschke 
 19. Podkamie? i Lublin – dekoracje sztukatorskie warsztatu Falconiego w ko?cio?ach dominika?skich      Micha? Kurzej   
 20. ?ród?a do historii klasztoru dominikanów w Koniuchach w powiecie wo?kowyskim Henadzi Siemia?czuk 
 21. Inwentarz folwarku Piaski z 1755 roku. Przyczynek do dziejów gospodarczych sieradzkich dominikanów w XVIII wieku   Grzegorz Wierzchowski  
 22. Zaplecze gospodarcze klasztorów dominika?skich w diecezji kamienieckiej w ?wietle akt wizytacji z 1823 roku       Marek Mi?awicki OP   
 23. „By?bym najniespokojniejszym, gdybym ufno?ci nie pok?ada? w nieprzebranej Najwy?szej Opatrzno?ci” – rekonstrukcja biografii Faustyna Ciecierskiego     Joanna Brodniewicz   

Indeks osób  
Indeks nazw geograficznych   

Pobierz: Spis tre?ci

BEZPROBLEMOWY ZWROT TOWARU. Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu 14 dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny. [*Nie dotyczy ebooków i innych produktów dostarczanych w formie cyfrowej]
Polecamy także
Patroni medialni
Inni kupili także
Średnia ocena procesu zamówienia: 4,88 / 5
Przeczytaj opinie naszych Klientów »
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
youtube