Mendykanci w średniowiecznym Krakowie | Krzysztof Ożóg | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
tel.  12 267 05 69| ksiegarnia@esprit.com.pl
0,00 zł koszyk
Jesteś w: Nauka
Mendykanci w średniowiecznym Krakowie

Mendykanci w średniowiecznym Krakowie

Publikowany w serii Dominikańskiego Instytutu Historycznego zbiór studiów o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony jest działalności zakonów żebraczych: dominikanów, franciszkanów, augustianów, karmelitów i franciszkanów-obserwantów (bernardynów) w średniowiecznej aglomeracji krakowskiej, złożonej z trzech miast: Krakowa, Kazimierza, Kleparza oraz przedmieść. Ośrodek ten jako jedyny w Królestwie Polskim mógł poszczycić się posiadaniem klasztorów wszystkich pięciu wspólnot mendykanckich. Autorzy prezentowanych artykułów starali się przedstawić intensywną aktywność braci z krakowskich klasztorów na polu: duszpasterstwa, nauki, kultury, sztuki i gospodarki oraz ich rolę w polskim społeczeństwie, Kościele i państwie. Jest to pierwszy w polskiej mediewistyce tak obszerny tom studiów dotyczący środowiska krakowskich mendykantów

EAN: 9788360040607
ISBN: 978-83-60040-60-7
Format: 165x235 mm, kolorowe ilustracje
Stron: 564
Data wydania: 2008-10-22
Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami

niedostępna

powiadom mnie, kiedy pojawi się w sprzedaży
Spis treści

Spis treści
Wst?p
     Krzysztof O?óg
Wykaz skrótów

Mendykanci – Dwór – Mo?ni
 
Relacje mendykantów ze ?rodowiskiem dworskim oraz katedralnym
na Wawelu do ko?ca XV wieku
     Krzysztof O?óg                                                                                17
Rola krakowskich mendykantów w kszta?towaniu pobo?no?ci Jagiellonów
na prze?omie XV i XVI wieku
     Zbigniew Zyglewski                                                                        41
Nekropolie mo?now?adcze w krakowskich klasztorach mendykanckich w ?redniowieczu
     Jerzy Sperka                                                                                    59
Wiarygodno?? wpisów obituarnych w nekrologach krakowskich
klasztorów mendykanckich w ?redniowieczu
     Bo?ena Czwojdrak                                                                           75
Miejsce krakowskiego klasztoru franciszkanów w strukturze czesko-polskiej prowincji zakonnej
     Dariusz Karczewski                                                                          83
Boles?aw Wstydliwy i ?w. Kinga a ruch franciszka?ski
     Barbara Kowalska                                                                            97
Pocz?tki klasztoru ?w. Agnieszki (bernardynek) w Krakowie.
Rekonesans badawczy
     Patrycja G?siorowska                                                                      113
 
Mendykanci – Twórcy i Odbiorcy Kultury
 
Biblioteki mendykantów krakowskich w okresie ?redniowiecza
– stan i
 perspektywy bada?
     Iwona Pietrzkiewicz                                                                         133
Biblioteka karmelitów na Piasku w XV i na pocz?tku XVI wieku
     Szymon Su?ecki                                                                               149
R?kopisy ?redniowieczne z klasztoru augustianów eremitów
na krakowskim Kazimierzu
     W?odzimierz Zega                                                                            161
Rekrutacja do zakonu dominikanów w?ród studentów Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku
     Krzysztof Kaczmarek                                                                        181
Teolog i jego w miejsce w Ko?ciele w ?wietle krakowskiej mowy rekomendacyjnej Hermon in nomine tuo dominikanina
Jana z Z?bkowic († 1446)
     Anna Zajchowska                                                                            197
„Tu ista dicens, haereticus es”. Doktrynalna strona sporu S?dziwoja z Czechla z dominikanami o kult rze?by Matki Bo?ej w ko?ciele
?wi?tej Trójcy w ?wietle tekstów zachowanych w r?kopisie BJ 2367
     Dagmara Wójcik                                                                              219
Spór S?dziwoja z Czechla z krakowskimi dominikanami
w ?wietle historii sztuki
     Marek Walczak                                                                                241
Kilka uwag o architekturze ko?cio?a ?w. Katarzyny na Kazimierzu
     Marcin Szyma                                                                                  257
?redniowieczny ko?ció? franciszkanów w ?wietle ostatnich bada?
     Waldemar Niewalda, Halina Rojkowska                                            271
Uk?ady dwunawowe w architekturze krakowskich mendykantów
w okresie ?redniowiecza
     Magdalena Goras                                                                            299
Gotycka preteksta z Ukrzy?owaniem w klasztorze oo. dominikanów w Krakowie
     Katarzyna Moskal                                                                            325
„Opus magnum” Mistrza Tryptyku Dominika?skiego.
      Pi?tnastowieczne kwatery retabulum z g?ównego o?tarza
ko?cio?a ?w. Trójcy w Krakowie w ?wietle najnowszych bada?
     Anna Borowska                                                                               339
 
Mendykanci – Mi?dzy Ekonomi?
Niebia?sk? a Ziemsk?
 
Dzia?alno?? inkwizycyjna dominikanów krakowskich w ?redniowieczu
     Pawe? Kras                                                                                      383
Dominikanie, ?w. Jacek i elewacja szcz?tków ?w. Stanis?awa
przez biskupa Prandot?
     Maria Starnawska                                                                            407
Recepcja kazania Peregryna z Opola o ?w. Stanis?awie w kazaniach
autorów pó?nego ?redniowiecza
     Stanislava Kuzmová                                                                        425
O tradycji ?wi?tojackowej w Toruniu
     Waldemar Rozynkowski                                                                   459
Nieznany spór z ok. 1500 roku pomi?dzy krakowskimi mendykantami. Przyczynek do bada? nad stosunkami mi?dzyzakonnymi w okresie ?redniowiecza
     Tomasz Ga?uszka OP                                                                        467
Legaty na ko?ció? i klasztor oo. dominikanów w Krakowie (XIV–XV w.). Przyczynek do bada? nad pobo?no?ci? miejsk?
     El?bieta Piwowarczyk                                                                      485
System utrzymania klasztoru karmelitów trzewiczkowych na Piasku
w Krakowie (koniec XIV– koniec XV w.)
     Tadeusz M. Trajdos                                                                          505
Kupno renty w gospodarce krakowskiego klasztoru dominikanów w XV i na pocz?tku XVI w.
     Maciej Zdanek               
Indeks osób    
Indeks nazw geograficznych        559Polecamy także
Komentarze czytelników
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy.


Dodaj swój komentarz


Patroni medialni
Inni kupili także
esprit
Esprit Detal
ul. W. Siwka 27A
31-588 Kraków

 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 264 37 09
tel. 12 395 70 72
tel. 12 267 05 69
tel. 12 262 35 51

 
facebook youtube instagram