Mendykanci w średniowiecznym Krakowie | Krzysztof Ożóg | Wydawnictwo Esprit
Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!
Wydawnictwo Esprit
Jesteś w: Nauka
Mendykanci w średniowiecznym Krakowie

Mendykanci w średniowiecznym Krakowie

Publikowany w serii Dominikańskiego Instytutu Historycznego zbiór studiów o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony jest działalności zakonów żebraczych: dominikanów, franciszkanów, augustianów, karmelitów i franciszkanów-obserwantów (bernardynów) w średniowiecznej aglomeracji krakowskiej, złożonej z trzech miast: Krakowa, Kazimierza, Kleparza oraz przedmieść. Ośrodek ten jako jedyny w Królestwie Polskim mógł poszczycić się posiadaniem klasztorów wszystkich pięciu wspólnot mendykanckich. Autorzy prezentowanych artykułów starali się przedstawić intensywną aktywność braci z krakowskich klasztorów na polu: duszpasterstwa, nauki, kultury, sztuki i gospodarki oraz ich rolę w polskim społeczeństwie, Kościele i państwie. Jest to pierwszy w polskiej mediewistyce tak obszerny tom studiów dotyczący środowiska krakowskich mendykantów

EAN: 9788360040607
ISBN: 978-83-60040-60-7
Format: 165x235 mm, kolorowe ilustracje
Stron: 564
Data wydania: 2008-10-22
Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami

niedostępna

powiadom mnie, kiedy pojawi się w sprzedaży
Spis treści

Spis treści
Wst?p
     Krzysztof O?óg
Wykaz skrótów

Mendykanci – Dwór – Mo?ni
 
Relacje mendykantów ze ?rodowiskiem dworskim oraz katedralnym
na Wawelu do ko?ca XV wieku
     Krzysztof O?óg                                                                                17
Rola krakowskich mendykantów w kszta?towaniu pobo?no?ci Jagiellonów
na prze?omie XV i XVI wieku
     Zbigniew Zyglewski                                                                        41
Nekropolie mo?now?adcze w krakowskich klasztorach mendykanckich w ?redniowieczu
     Jerzy Sperka                                                                                    59
Wiarygodno?? wpisów obituarnych w nekrologach krakowskich
klasztorów mendykanckich w ?redniowieczu
     Bo?ena Czwojdrak                                                                           75
Miejsce krakowskiego klasztoru franciszkanów w strukturze czesko-polskiej prowincji zakonnej
     Dariusz Karczewski                                                                          83
Boles?aw Wstydliwy i ?w. Kinga a ruch franciszka?ski
     Barbara Kowalska                                                                            97
Pocz?tki klasztoru ?w. Agnieszki (bernardynek) w Krakowie.
Rekonesans badawczy
     Patrycja G?siorowska                                                                      113
 
Mendykanci – Twórcy i Odbiorcy Kultury
 
Biblioteki mendykantów krakowskich w okresie ?redniowiecza
– stan i
 perspektywy bada?
     Iwona Pietrzkiewicz                                                                         133
Biblioteka karmelitów na Piasku w XV i na pocz?tku XVI wieku
     Szymon Su?ecki                                                                               149
R?kopisy ?redniowieczne z klasztoru augustianów eremitów
na krakowskim Kazimierzu
     W?odzimierz Zega                                                                            161
Rekrutacja do zakonu dominikanów w?ród studentów Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku
     Krzysztof Kaczmarek                                                                        181
Teolog i jego w miejsce w Ko?ciele w ?wietle krakowskiej mowy rekomendacyjnej Hermon in nomine tuo dominikanina
Jana z Z?bkowic († 1446)
     Anna Zajchowska                                                                            197
„Tu ista dicens, haereticus es”. Doktrynalna strona sporu S?dziwoja z Czechla z dominikanami o kult rze?by Matki Bo?ej w ko?ciele
?wi?tej Trójcy w ?wietle tekstów zachowanych w r?kopisie BJ 2367
     Dagmara Wójcik                                                                              219
Spór S?dziwoja z Czechla z krakowskimi dominikanami
w ?wietle historii sztuki
     Marek Walczak                                                                                241
Kilka uwag o architekturze ko?cio?a ?w. Katarzyny na Kazimierzu
     Marcin Szyma                                                                                  257
?redniowieczny ko?ció? franciszkanów w ?wietle ostatnich bada?
     Waldemar Niewalda, Halina Rojkowska                                            271
Uk?ady dwunawowe w architekturze krakowskich mendykantów
w okresie ?redniowiecza
     Magdalena Goras                                                                            299
Gotycka preteksta z Ukrzy?owaniem w klasztorze oo. dominikanów w Krakowie
     Katarzyna Moskal                                                                            325
„Opus magnum” Mistrza Tryptyku Dominika?skiego.
      Pi?tnastowieczne kwatery retabulum z g?ównego o?tarza
ko?cio?a ?w. Trójcy w Krakowie w ?wietle najnowszych bada?
     Anna Borowska                                                                               339
 
Mendykanci – Mi?dzy Ekonomi?
Niebia?sk? a Ziemsk?
 
Dzia?alno?? inkwizycyjna dominikanów krakowskich w ?redniowieczu
     Pawe? Kras                                                                                      383
Dominikanie, ?w. Jacek i elewacja szcz?tków ?w. Stanis?awa
przez biskupa Prandot?
     Maria Starnawska                                                                            407
Recepcja kazania Peregryna z Opola o ?w. Stanis?awie w kazaniach
autorów pó?nego ?redniowiecza
     Stanislava Kuzmová                                                                        425
O tradycji ?wi?tojackowej w Toruniu
     Waldemar Rozynkowski                                                                   459
Nieznany spór z ok. 1500 roku pomi?dzy krakowskimi mendykantami. Przyczynek do bada? nad stosunkami mi?dzyzakonnymi w okresie ?redniowiecza
     Tomasz Ga?uszka OP                                                                        467
Legaty na ko?ció? i klasztor oo. dominikanów w Krakowie (XIV–XV w.). Przyczynek do bada? nad pobo?no?ci? miejsk?
     El?bieta Piwowarczyk                                                                      485
System utrzymania klasztoru karmelitów trzewiczkowych na Piasku
w Krakowie (koniec XIV– koniec XV w.)
     Tadeusz M. Trajdos                                                                          505
Kupno renty w gospodarce krakowskiego klasztoru dominikanów w XV i na pocz?tku XVI w.
     Maciej Zdanek               
Indeks osób    
Indeks nazw geograficznych        559Polecamy także
trwa ładowanie...
Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła
niedostępna
trwa ładowanie...
Polscy dominikanie na misjach w Chinach w latach 1937-1953
Marek Miławicki OP
35,00 zł29,90 zł
do koszyka
Komentarze czytelników
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy.


Dodaj swój komentarz


Patroni medialni
Inni kupili także
esprit
Esprit Detal
ul. Przewóz 34/100
30-716 Kraków
 
Logistyka:
esprit wysyłki
Płatności:
esprit płatności /
Infolinia:
tel. 12 267 05 69
tel. 12 264 37 09
tel. 12 264 37 19
tel. 12 262 35 51
facebook youtube instagram