Regulamin | Wydawnictwo Esprit
Wydawnictwo Esprit
zapraszamy na zakupy!

Regulamin

Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna
ul. Przewóz 34 lok. 100, 30-716 Kraków
NIP 6793132282
REGON 365002690
 
1.Księgarnia internetowa Wydawnictwa Esprit obsugiwana jest przez firmę Esprit Detal K. Bocian, P. Mistachowicz Spółka Cywilna (zwaną dalej Wydawnictwem) i prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.esprit.com.pl, www.esprit.org.pl, www.wydawnictwoesprit.com.pl, telefonicznie 12 264 37 09,  tel./fax 12 267 05 69.
3.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem informacje o jego przyjęciu. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wydawnictwo.
4.Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w pierwszym dniu roboczym po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub przelewem – w pierwszym dniu roboczym po autoryzacji karty, bądź wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Wydawnictwa.
5.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.
6.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
7.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8.Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Na paragonie będzie tytuł książki oraz kwota powiększona o koszty wysyłki, także wartość faktury zostanie powiększona o koszty wysyłki.
9.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 12 264 37 09, 517 325 848, lub e-mailem pod adresem sprzedaz@esprit.com.pl lub biuro@wydawnictwoesprit.com.pl.
10.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na następującym formularzu:
______________________
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 Podpis konsumenta
______________________

pod adresem wydawnictwa: ul. Przewóz 34 lok. 100, 30-716 Kraków. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
W przypadku odstąpienia od umowy wydawnictwo zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia klientowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
Informujemy, że klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostawie towaru.
11.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
12.Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jest to czas, który upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów z księgarni..
13.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
14.Przesyłki dostarcza:
a) Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, czas dostawy do 5 dni;
b) FEDEX– przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy.
15.Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
b) karta kredytowa: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury;
c) przelewem bankowym na konto księgarni.
16.Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą.
17.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
18.Reklamacje. 19. Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
20. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
21. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl).
Epikazapisz się do newslettera
facebook
esprit
Esprit Dystrybucja
ul. Przewóz 34
30-716 Kraków
 
tel. 12 267 05 69
tel. 12 264 37 09
tel. 12 264 37 19
Regulamin księgarni Ceny przesyłek Newsletter Kontakt